Arbeidsparticipatie

Minister van Boxtel beticht het Nederlands bedrijfsleven ervan de regels van de wet ter stimulering van de arbeidsparticipatie allochtonen te ontduiken. Hij gaat nu boetes geven. Dit alles gebaseerd op het recente rapport dat ook de schrijnende achterstand van allochtonen in het onderwijs, mede als gevolg van de opvoeding in de eigen taal, aan de orde stelt.

De maakbaarheid van de samenleving heeft zijn grenzen. VNO-NCW voorzitter Blankert heeft recentelijk becijferd dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven als gevolg van regelgeving van 13 naar 17 miljard zijn gestegen.

Het bedrijfsleven zal van nature altijd kiezen voor de beste mensen die ze kan vinden, zeker in de huidige zeer krappe markt. Als te weinig allochtonen een baan vinden komt dat omdat ze niet solliciteren of niet goed genoeg zijn, nauwelijks verrassend als we situatie in het onderwijs beschouwen. Persoonlijk heb ik, onder de vele respondenten op vacatures in ons bedrijf, nog nooit een allochtone applicant gehad.

Het is een belediging om het Nederlands bedrijfsleven en ondernemers zo ongenuanceerd en gespeend van enige realiteitszin, aan de paal te nagelen. De sancties op niet naleving van betuttelende, eenzijdige en ineffectieve regelgeving zijn een aperte en zorgwekkende schande.

    • Teun Gautier