Advocaten

De Deken van de Orde van Advocaten heeft zijn ethisch reveil gepresenteerd: de marktwerking is doorgeschoten (NRC Handelsblad, 8 oktober). Volgens de Deken zouden de advocaten in plaats van zich toe te leggen op een lucratieve adviespraktijk voor internationale ondernemingen, zich weer moeten bekeren tot het handwerk: het verdedigen van de sociaal zwakkeren in de rechtszaal. De Deken presenteerde in het Journaal een oplossing: De maatschappelijke dienstplicht zou vooral in de eerste jaren van de praktijkuitoefening moeten worden gebezigd. Daarna mag men commercieel gaan. Dit lijkt erg veel op het systeem dat geldt voor co-assistenten van medisch specialisten en voor kandidaat-notarissen. Eerst een aantal jaren keihard werken tegen een schamele beloning, met als lokkertje dat men ooit ook tot de elite van veelverdieners mag toetreden.

Er is een andere oplossing denkbaar. De hoge rekening van de advocaten wordt ingegeven door de schaarste aan advocaten. Een simpele wet van de markt is immers, dat bij schaarste de prijs oploopt. Er moeten dus meer advocaten komen. Er zijn genoeg goede juristen die ook advocaat zouden willen zijn, maar die mogen van de Deken niet tot de Orde toetreden, omdat ze niet in dienst zijn van gewone advocatenkantoren. Na veel tegenwerking is de kogel door de kerk voor juristen in dienst van vakbonden en consumentenbonden. Deze uitstekende pleitbezorgers mogen zich nu eindelijk advocaat noemen en in de rechtszaal pleiten.

    • Jan Luuk de Ridder