Website

Op 9 november is het tien jaar geleden dat de Berlijnse Muur ten val kwam. Op de meertalige website A concrete curtain wordt stilgestaan bij deze historische gebeurtenis. Daarop wordt de geschiedenis van de Muur geschetst en wordt gekeken naar hoe Berlijn er vandaag de dag uitziet, zonder scheidslijn van beton en ijzer. De site is een inititatief van het Deutsches Historisches Museum Berlin en het Mémorial de Caen.

(www.wall-berlin.org)