`Verwacht geen wonderen'

Dordrecht wil de problemen met de groeiende groep jonge Antillianen stevig aanpakken maar verwacht er geen wonderen van.

,,Zie ons als een goochelaar met van die stokjes in zijn handen. Twee handen en een hoop bordjes. Met alle moeite proberen we ze in de lucht te houden, maar af en toe valt er eentje. Onvermijdelijk.'' Met de `vallende bordjes' doelt politiechef D. Schouten van het district Dordrecht/Zwijndrecht op de groeiende groep van voornamelijk jonge Antillianen in de Dordtse wijk Oud-Krispijn die overlast veroorzaken. Een gemeentewoordvoerder verwacht dat er aan het eind van dit jaar 600 nieuwe Antillianen bijgekomen zijn. Vorig jaar nam het aantal Antillianen in Dordrecht met 347 toe tot 2.943 op 1 januari van dit jaar.

Een bepaalde groep van hen weet tussen alle mogelijke instanties door te glippen en zijn niet alleen voor de politie onbereikbaar. Ze gaan niet naar school en hebben vaak geen werk. En hier ligt volgens oud-wethouder van Dordrecht en voormalig Tweede Kamerlid H. Fermina (D66) het grootste gevaar: ,,Deze Antillianen hangen rond op straat of spelen domino in huis. Ze spreken hun eigen taal en vaak weten ze niet wat zich in de samenleving afspeelt. Niets is zo gevaarlijk als deze vervreemding.''

De gemeente besprak deze week in de raadsvergadering een plan om de criminaliteit en de overlast in de wijken tegen te gaan en trekt hier een miljoen gulden extra voor uit. De politie gaat proces-verbaal op maken tegen Antillianen die zich niet hebben ingeschreven bij de gemeente.

Volgens Fermina worden de problemen in Oud-Krispijn voor een groot gedeelte veroorzaakt door Antillianen van buiten de wijk. Uit de omliggende wijken en uit Rotterdam komen ze in de straten van de vooroorlogse achterstandsbuurt samen en veroorzaken ze veel overlast. Ze hangen in groepjes op straat, produceren teveel geluid, overtreden de maximumsnelheid of verhandelen drugs. Fermina: ,,Al in de tijd dat ik wethouder was zeiden mensen tegen me `Hubert schei uit, het zijn incidenten', maar ik predik niet iets dat er niet is. De escalaties in de wijk zijn een voorteken waar we nu iets aan moeten doen.''

Justitie wil de antecedenten natrekken van Antillianen die in Dordrecht worden verdacht van criminele activiteiten, om te zien of ze op de Antillen ook al voor overlast zorgden. Maar volgens Fermina, tegenwoordig directeur van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), bestaat de groep die in Krispijn voor problemen zorgt, voornamelijk uit jongeren die het op de Antillianen ook al moeilijk hadden.

Al in de jaren tachtig was Oud-Krispijn berucht. Taak- en werkstraffen voldoen niet meer. Politiechef Schouten: ,,Op het moment dat deze jongens met de politie in aanraking komen, hebben er al zes, zeven instanties voor ons gezeten. Dan mag je geen wonderen meer verwachten. En de groep groeit hard, we zien steeds meer nieuwe gezichten.''

De stad kan de problemen niet meer alleen aan en heeft de hulp van het rijk ingeroepen. Maar het oplossen van de problemen in de wijk is volgens de districtschef een illusie, ,,Het is dweilen met de kraan open. De problemen in Oud-Krispijn lossen we niet op, we kunnen ze hooguit beheersbaar maken''. Ook de burgemeester stelt vast dat de licht ontvlambare situatie in Oud-Krispijn moeilijk te bestrijden is. ,,Als gemeente zijn wij gehouden alles uit de kast te blijven halen om de problemen te blijven bestrijden. Maar garanties kunnen we niet geven.''

    • Esther Rosenberg