Staatssecretaris overweegt streng toezicht Antillen

Staatssecretaris De Vries (Koninkrijksrelaties) sluit niet uit dat het kabinet de Nederlandse Antillen financieel onder curatele stelt via ,,een soort artikel-12 constructie'', een overeenkomst waarbij het rijk een gemeente in financiële problemen helpt en tegelijkertijd extra toezicht houdt.

Dat zei De Vries gisteren desgevraagd in de marge van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder deze week pleitten VVD en CDA voor het onder curatele stellen van de Nederlandse Antillen, waarvan het kabinet eind vorige week viel doordat de drie coalitie-partijen het niet eens konden worden over te nemen bezuinigingen. Het financieringstekort van de Nederlandse Antillen bedraagt tien procent, vijftien procent van de beroepsbevolking is werkloos. Vorige week zei De Vries nog te hopen dat een nieuw kabinet op de Antillen de financieel-economische problemen snel zou aanpakken. Nederland zou aan een goed economisch plan van dat kabinet dan financieel wel willen bijdragen, aldus de staatssecretaris.

Om de stijgende instroom van Antillianen in Nederland en de daaruit voortvloeiende problemen in goede banen te leiden hebben vier Nederlandse steden met een grote Antilliaanse gemeenschap de noodklok geluid.

Groningen, Den Haag en Den Helder komen tot de conclusie dat het rijk dringend financieel moet bijspringen. Dordrecht heeft een ambitieus driejarenplan gelanceerd voor de aanpak van problemen met Antilliaanse jongeren, maar ontbeert nog de benodigde 2,5 miljoen gulden.

In Dordrecht won de woningstichting Woondrecht gisteren ook een rechtszaak tegen een Antilliaanse huurder die zijn woning illegaal had onderverhuurd. De huurder mag de woning worden uitgezet. De stichting heeft, evenals corporaties in veel andere steden, meer vergelijkbare zaken lopen met huurders die overlast veroorzaken of onderhuren aan vaak illegaal verblijvende familieleden of kennissen. Sommige `onderhuurders' maken zich schuldig aan crimineel gedrag, zoals het verhandelen van drugs in de bewuste panden. De corporatie wil aan deze overlast zo snel mogelijk een eind maken, omdat de buurt hierdoor verloedert. Over de groeiende stroom (jonge) Antillianen naar Nederland zei De Vries dat er ,,toegangsregelingen in discussie zullen komen'' als de Nederlandse Antillen hier geen einde aan maken. Ook Van Boxtel (Grote Steden) liet zich gisteren in die zin uit. Steeds meer steden kampen met problemen bij de opvang en begeleiding van deze jongeren.

achtergrondpagina 3