Rechter gelast uitzetting huurder om onderverhuur

De woningstichting Woondrecht in Dordrecht mag een huurder uitzetten, omdat hij zijn woning illegaal heeft onderverhuurd. Dat heeft de kantonrechter gisteren bepaald in een zaak die Woondrecht had aangespannen tegen een Antilliaanse huurder. De stichting heeft nog enkele vergelijkbare zaken lopen.

De Dordtse woningstichting heeft, evenals corporaties in veel andere steden, te kampen met overlast van huurders. Het gaat dan onder meer om woningen in de wijk Oud-Krispijn, die niet worden bewoond door de huurders zelf, maar door vaak illegaal verblijvende familieleden of kennissen. Sommige `onderhuurders' maken zich schuldig aan crimineel gedrag zoals het verhandelen drugs in de bewuste panden. De corporatie wil aan deze overlast zo snel mogelijk een eind maken, omdat de buurt hierdoor verloedert.

Volgens de woningstichting hebben de onderhuurders een crimineel verleden en veroorzaken zij veel overlast. De huurder bestrijdt dat. De kantonrechter is van oordeel dat de vraag of er inderdaad sprake is van overlast, niet van belang is. De huurder komt door de onderverhuur ,,in strijd met de bepalingen van het huurregelement en de huisvestingsvergunning'', zo staat in het vonnis. De huurder is daarmee ,,ernstig tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst''. De stichtichting mag ,,desnoods met behulp van de sterke arm van justitie en politie'' de woning nu na vijf dagen ontruimen.

De Utrechtse advocaat B.Tomlow, raadsman van de woningstichting en naar eigen zeggen ,,uitzettingsspecialist'' vindt de uitspraak bijzonder relevant. ,,In het verleden voerden woningbouwverenigingen in vergelijkbare kwesties herhaaldelijk aan dat de regels van de overeenkomst waren geschonden. Dan zei de rechter: nou en? Het leidde vervolgens tot allerlei economische, sociale en politieke problemen. Deze uitspraak is zo helder, daar kun je niet omheen.''