Programmaraad verdwijnt

De gemeentelijke programmaraden, die bepalen welke televisiezenders er in het zogenoemde basispakket worden doorgegeven op de kabel, zullen verdwijnen als de kabelmaatschappijen hun monopoliepositie verliezen. Tot die tijd krijgen zij juist een sterkere rol.

Dat zei staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) gisteren in een debat met de Tweede Kamer. Volgens hem functioneren de raden nu niet naar behoren, omdat de kabelmaatschappijen een te grote stem hebben in het advies. Van der Ploeg wil ook strengere eisen stellen aan de samenstelling van de raden om de rol van kabelexploitanten te beperken.

Hoewel gemeenten verplicht zijn een programmaraad te hebben, is dat niet overal het geval. Ook dat wil Van der Ploeg veranderen. Om de raden op korte termijn beter te laten functioneren, wil de staatssecretaris ze onder meer onafhankelijker maken. Met sterke raden is het niet nodig de wet zo te wijzigen dat kabelmaatschappijen meer aan banden worden gelegd, stelde Van der Ploeg.

Sterkere programmaraden zijn volgens de staatssecretaris ,,absoluut noodzakelijk'' zolang de kabelmaatschappijen een monopoliepositie hebben. Wanneer er over een paar jaar een volledige vrije markt is voor televisiekijkers kunnen rol en betekenis van de raden volgens hem afnemen. Consumenten kunnen dan zelf bepalen welke zender ze willen ontvangen en betalen daar dan afzonderlijk voor.

In zijn kabelnotitie stelt de staatssecretaris dat binnen vijf jaar iedereen in Nederland een decoder moet hebben. Het zogenoemde basispakket blijft voor iedere kijker beschikbaar. Daarin zullen in ieder geval de Nederlandse en Vlaamse publieke omroepen zitten en een regionale zender. Commerciële omroepen maken volgens Van der Ploeg ook kans om in het basispakket te worden opgenomen. Zij zullen dan wel aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Van der Ploeg wil afspraken maken over mogelijke overheidssteun aan commerciëlen als zij meer `sandwichprogramma's' maken, waarin entertainment en educatie gecombineerd worden. ,,Zo kan een soort `derde weg' in omroepland ontstaan, tussen publieke en commerciële omroepen in'', aldus Van der Ploeg.