Pas verschenen

J. Bernlef: Haalt de jazz de eenentwintigste eeuw?

Querido, 143 blz. ƒ36,50

Nieuwe bundel essays over de geschiedenis van de jazzmuziek, een vervolg op het in 1993 verschenen Schiet niet op de pianist. Bill Evans, Charlie Parker, maar ook Nederlandse jazzpersoonlijkheden als Leo Cuypers, Misha Mengelberg en Guus Janssen komen aan bod.

`Vooral zijn analyses over het ontstaan van jazz, inzicht in de verschillende stromingen, kennis van stijlbepalende musici en zijn glasheldere kijk op de stand van zaken van de hedendaagse muziek zijn inzicht-juweeltjes.'

(Hans Dulfer, Mediapagina 20.9.99)

Huub Beurskens: Het korte pad Japannerieën. Herik, 62 blz. ƒ32,90

Huub Beurskens (1950) experimenteerde voor deze bundel met een viertal tradionele Japanse versvormen (Haiku, Tanka, Renku en Haibun), waarbij de inhoud van de verzen naar zijn directe omgeving verwijst.

Tussen de tekst zijn Haiga's, door de auteur gemaakte studies in verf opgenomen.

Martin Cruz Smith: Havana Bay. Vert. Mieke Vastbinder en Ineke Lenting, Anthos, 378 blz. ƒ39,90

Martin Cruz Smith (1942) schreef een vervolg op Gorki Park, de met William Hurt verfilmde thriller. Protagonist is ook nu Arkady Renko, die als rechercheur de opdracht krijgt om naar Cuba af te reizen om het dode lichaam van een medewerker van de Russische ambassade te identificeren.

Sylvie Germain: Tobias

(Tobie des marais). Vert. Truus Boot, Wereldbibliotheek, 223 blz. ƒ39,50

Door een bizar ongeval verliest een klein jongetje zijn moeder, waarna ook zijn vader voor hem verloren is.

Nieuwe roman van de in Praag wonende Franse schrijfster Sylvie Germain (1954) waarbij zij zich op het apocriefe oudtestamentische boek Tobit baseerde.

Germain ontving in 1989 voor Dagen van woede de Prix Femina.

Leo Herberghs:

Etmaal. Seizoenen. Omzwervingen. Plantage, 103 blz. ƒ35,-

Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van dichter Leo Herberghs verscheen een bundel met een cyclus episch-lyrische gedichten, die eerder in afzonderlijke uitgaven verscheen als Ochtend, Middag, Avond en Nacht. Uitgeverij Herik komt met een uitgave waarin twaalf bewonderaars, waaronder Frida Balk-Smit Duyzentkunst en Frans Budé, in kleine essays en opstellen hun liefde voor zijn werk verwoorden: Leo Herberghs. Van voor het begin. (96 blz. ƒ22,90).

Het werk van Herberghs werd in 1998 bijeengebracht in de bundel Portret van een landschap (Plantage, 239 blz. ƒ42,50), waarvoor Yolanda Bloemen, Wiel Kusters en Ben van Melick een keuze maakten uit de gedichten die Herberghs tussen 1953-1997 publiceerde.

Max Niematz: Op de leegte.

Contact, 176 blz. ƒ34,90

Nieuwe roman van de schrijver van Twee vreemden in een bootje, een verhalenbundel die in 1995 werd genomineerd voor de Debutantenprijs. Hoofdpersoon is een leraar Frans, die na veertig jaar met zijn moeder te hebben gewoond, gedwongen wordt op eigen benen te staan.

Problemen in zijn sectie en de fascinatie voor een nieuwe collega zijn de elementen voor een psychologische drama.

NON FICTIE

Peter-Paul de Baar: Jacob Olie fotograaf van Amsterdam.

Drie wandelingen door de stad rond 1900. Thoth, 63 blz. ƒ18,50

Jacob Olie (1834-1905) geldt, hoewel hij amateur was, als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de negeniendee eeuw. Langs een 50-tal van zijn foto's van Amsterdam heeft Peter-Paul de Baar drie wandelingen uitgestippeld. Hij voorziet de foto's van uitgebreid commentaar en vertelt de geschiedenis van de, lang niet altijd, veranderde stadsgezichten.

Op de binnenkant van de omslag drie plattegronden.

Paul Kuypers: In de schaduw van de kunst. Een kritische beschouwing van de Nederlandse cultuurpolitiek. Prometheus, 208 blz. ƒ39,90

Bijdrage aan het Nederlandse cultuurdebat, over de verwevenheid van overheidsbeleid, kunstwereld en marktwerking. De auteur behandelt de laatste tien jaar en centrale beleidsmakers zijn dan ook Aad Nuis en Rick van der Ploeg.

Arie van der Schoor: Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813. Waanders, 704 blz. ƒ79,50

Steeds meer Nederlandse steden laten de balans opmaken van hun verleden. Dordrecht, Haarlem, Den Bosch zijn al bedacht met grote overzichtswerken. Ook het eertijds kleine havenstadje Rotterdam is nu beschreven in een werk dat de economische, sociale en culturele aspecten grondig belicht. Deel 2 verschijnt volgend jaar.

Huib J. Zuidervaart: Van `Konstgenoten'en hemelse fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw. Erasmus Publishing, 663 blz. ƒ97,50

De achttiende-eeuwse sterrenkunde stond tot voor kort niet hoog aangeschreven. Dit proefschrift benadrukt op grond van nieuw archiefonderzoek juist de originaliteit van de sterrenkundigen. Niet van de universitaire geleerden, maar juist van de `liefhebber-dilettanten'.