Nobelprijs

In het bericht Nederlandse prijswinnaars (in de krant van woensdag 13 oktober, pagina 3) waren Niko Tinbergen (fysiologie/geneeskunde 1973) en Nicolaas Bloembergen (natuurkunde 1981) niet opgenomen omdat zij bij de prijsuitreiking respectievelijk sinds 1955 de Britse en sinds 1958 de Amerikaanse nationaliteit bezaten. Tinbergen werkte sinds 1949 in Oxford, Bloembergen sinds 1946 in Harvard. Het sterfjaar van Alfred Nobel is 1896, en niet 1996 zoals in de toelichting stond vermeld.