Nobelcomité eert artsenorganisatie

De medisch-humanitaire organisatie Artsen zonder Grenzen heeft de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar gekregen. Dat heeft het Noorse Nobelcomité vandaag in Oslo laten weten.

Artsen zonder Grenzen (Médecins sans Frontières) krijgt de prijs als ,,erkenning van het humanitaire pionierswerk'' dat de organisatie sinds de oprichting in 1971 in de hele wereld heeft verricht in oorlogs- en rampsituaties. ,,Artsen zonder Grenzen heeft zich sinds de oprichting gehouden aan het fundamentele principe dat alle slachtoffers van rampen, of die nu natuurlijk zijn of door mensen zijn veroorzaakt, een recht hebben op professionele bijstand die zo snel en zo efficiënt mogelijk wordt gegeven'', aldus het Nobelcomité in het in Oslo voorgelezen rapport. ,,Natuurlijke grenzen en politieke omstandigheden moeten geen invloed uitoefenen op de vraag wie humanitaire hulp moet krijgen. Door de handhaving van een hoge graad van onafhankelijkheid is de organisatie erin geslaagd deze idealen hoog te houden.''

Door zo snel in te grijpen – zo gaat het Nobelcomité verder – heeft Artsen zonder Grenzen de aandacht gevestigd op humanitaire rampen en op de oorzaken daarvan. De organisatie levert daarmee een bijdrage aan het mobiliseren van de publieke opinie tegen schendingen van rechten en misbruik van macht. Het Nobelcomité prijst Artsen zonder Grenzen verder wegens ,,het openen van contacten tussen partijen die tegenover elkaar staan''. ,,Tegelijkertijd toont elke moedige en zelfopofferende hulpverlener elk slachtoffer een menselijk gezicht, hij staat voor het respect voor de waardigheid [van dat slachtoffer] en is een bron van hoop op vrede en verzoening'', aldus het rapport van het Nobelcomité. Aan de prijs is een bedrag van 7,9 miljoen kroon (960.000 dollar) verbonden. De prijs wordt in Oslo uitgereikt op 10 december, de sterfdag van de Zweedse dynamietkoning Alfred Nobel, uit wiens erfenis de prijs komt.

De toekenning van de prijs aan Artsen zonder Grenzen is een geruststelling voor met name de Chinese regering. De afgelopen dagen werd steeds intensiever gespeculeerd dat de vredesprijs dit jaar zou gaan naar een Chinese dissident. Daarbij werden vooral de namen van de pro-democratie-activisten Wei Jingsheng en Wang Dan genoemd. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken had al bij vorobaat geprotesteerd: ,,Een handvol mensen in het Westen is zover gegaan zulke mensen te nomineren. Dat is een flagrante inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van China en bespot de prijs.'' Ook de naam van de Nederlander Max van der Stoel, Hoge Commissaris voor minderheden van de OVSE, werd genoemd, evenals die van secretaris-generaal van de VN Kofi Annan, ex-Balkanonderhandelaar Richard Holbrooke en het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in Den Haag. Er waren in totaal 136 kandidaten. (Reuters, AP, AFP)

Vredesprijspagina 5

Hoofdartikelpagina 9