Nederland: ambitieuze agenda voor Tampere

Staatssecretaris Cohen (Justitie) en zijn collega Benschop (Buitenlandse Zaken) zijn `met een ambitieuze' agenda vertrokken naar de Europese top in Tampere, waar wordt gesproken over politie, justitie en asielbeleid. Vooral op het gebied van asielbeleid hopen de bewindslieden op vooruitgang.

De Nederlandse regering vreest een `wedloop naar het minimum'. Zolang de Europese landen allemaal hun eigen criteria hanteren, zullen asielzoekers de landen blijven opzoeken waar zij de minste problemen verwachten. Die landen zijn dan genoodzaakt de regels aan te scherpen, waardoor de stroom massaal naar een ander land trekt. Vorige maand zei Cohen in de Tweede Kamer een soort `haasje over' te vrezen. Maar het ziet ernaar uit dat in Tampere hooguit wordt ingestemd met een plan voor minimumnormen voor de opvang van asielzoekers en een studie naar verdergaande harmonisering.

Ook van een ander justitieel punt, vereenvoudiging van uitlevering, moet van Tampere niet te veel worden verwacht. Volgens Cohen en diens minister Korthals loopt de Finse premier Lipponen te hard van stapel met zijn plannen daaromtrent.

,,Die plannen verkeren nog in een pril stadium'', zei Cohen onlangs. Korthals wees erop dat vooral verdachten van drugsdelicten niet zomaar aan pakweg Frankrijk zullen worden uitgeleverd.

Lipponen heeft in een brief aan de EU-regeringsleiders ook geschreven dat vonnissen en uitspraken wederzijds moeten worden erkend. In civielrechtelijke zin zou dat bijvoorbeeld een oplossing betekenen voor de toekenning van kinderen aan een van de ouders bij echtscheiding. Een rechter in een ander land kan dan niet langer een andere beslissing nemen.