Mogelijk tweede bron besmetting

Het Belgische kabinet beschikt al sinds medio augustus over informatie dat er mogelijk een tweede besmettingsbron is in de dioxineaffaire, maar heeft die informatie tot nu toe niet naar buiten gebracht.

De gegevens, waaruit blijkt dat er mogelijk ook nog een hoeveelheid PCB-houdende transformator-olie zónder dioxinen in veevoer terechtgekomen is, staan in een vertrouwelijke nota van het ministerie van Landbouw. De vondst wordt in de nota ,,merkwaardig en verontrustend'' genoemd.

PCB's worden gebruikt als isolatievloeistof in transformatoren. Ze zijn in hoge concentraties giftig en kankerverwekkend. De officiële lezing van de Belgische regering, ook gemeld aan de Europese Commissie, is tot nu toe dat er slechts sprake is van één eenmalig incident met PCB-houdende transformator-olie.

Die zou geleverd zijn door het Waalse bedrijf Fogra aan vetsmelter Verkest. De PCB-olie werd verhit, waardoor zich dioxinen vormden die samen met de PCB's in het veevoeder terechtkwamen. Uit vetmonsters van vier varkens blijkt, meldt de nota, dat er nadrukkelijk rekening mee wordt gehouden dat er nóg een besmetting met PCB-houdende olie in België moet hebben plaatsgevonden.

In tegenstelling tot de bekende bron was in dit geval de PCB-olie eerder niet verhit, waardoor geen dioxinen ontstonden. De gevonden hoeveelheden PCB's in de vier vetmonsters zijn wel gevaarlijk hoog. In de monsters werden concentraties gemeten tot 14.000 nanogram per gram vet. De toegestane norm is 200 nanogram per gram vet.

De nota (`zeer vertrouwelijk') was gericht aan minister J. Gabriëls (Landbouw), maar is ook besproken in het kabinet. In de nota wordt aangedrongen op nader onderzoek.

Dat is, volgens bronnen binnen het ministerie van Landbouw, tot nu toe niet uitgevoerd. Minister Gabriëls zei vanochtend in een reactie niets te weten van een nota over een tweede besmettingsbron: ,,Ik ben van niks op de hoogte, ik heb er geen weet van.''

Ondervoorzitter A. Van de Casteele van de parlementaire onderzoekscommissie naar de dioxineaffaire zegt inmiddels te zijn geïnformeerd over het bestaan van de vertrouwelijke nota. Ze is voornemens de ambtenaar die het rapport opstelde onder ede te horen. Ook wil zij dat het rapport alsnog op tafel komt.

Van de Casteele zegt ook opheldering te willen over geruchten als zouden leden van het kabinet een maand geleden het uitlekken van de nota in de Belgische pers hebben voorkomen. Van de Casteele: ,,Ik weet dat tenminste één journalist op de hoogte was van de inhoud van de nota, maar dat zijn hoofdredacteur na overleg met de Wetstraat het bericht heeft tegengehouden.''

    • Joep Dohmen