Mijn eerste boek

In haar recensie (Boeken 17.9.99) van de tweede druk van Mijn eerste boek – 30 schrijversdebuten uit 1983 is Janet Luis niet alleen de met 40 pagina's bijgewerkte bibliografie ontgaan, maar ook kwam ze niet op de reden waarom dit boek is herdrukt. Dit boek is een addendum bij de herdrukken van de grote drie: Hermans, Mulisch en Reve, zoals de achterflap ook al aangeeft. Dit boek pretendeert geen meesterwerk te zijn, maar `slordig en onevenwichtig' is het allerminst, getuige de recensie die Jessica Voeten op de pagina boeken in CS (NRC Handelsblad 8 juli 1983) schreef. Heel anders van toon, minder vinnig, mild en met begrip voor het boekenvak: `Mijn eerste boek, met jeugdfoto's opgesierd, is opgezet als een interviewserie. De samensteller voert zichzelf nogal eens op als vragensteller waar hij dat naar mijn smaak voor de zuiverheid van de verhalen had kunnen omzeilen. De ongetwijfeld ingewikkelde naspeuringen en het eindeloos nazoeken van wetenswaardigheden zijn hiermee vermoedelijk schuld. Het neemt niet weg dat het boek aardige informatie bevat over de literaire debuten van A. Alberts tot en met Jan Wolkers.'

    • Kees de Bakker
    • Auteur `Mijn Eerste Boek'