Legerleider Pakistan roept noodtoestand uit

De Pakistaanse legerleider, generaal Pervez Musharraf, heeft afgelopen nacht, drie dagen na zijn staatsgreep, de noodtoestand uitgeroepen.

Verder schortte de militaire machthebber de grondwet op. Nagenoeg alle civiele instellingen, inclusief het parlement, werden ontbonden door de legerleider.

Met het uitroepen van de noodtoestand, in een korte verklaring vannacht, zijn de illusies in het buitenland dat de democratie in Pakistan op korte termijn wordt hersteld, zo goed als verdwenen.

In zijn verklaring ging Musharraf, die dinsdagavond premier Nawaz Sharif had afgezet, opnieuw niet in op de toekomstplannen die het leger heeft met de Pakistaanse democratie. Ook liet hij zich niet uit over de vraag hoelang de militairen Pakistan willen gaan regeren. ,,Heel Pakistan komt onder controle van de Pakistaanse strijdkrachten'', aldus Musharraf, die zichzelf benoemde tot Chief Executive, de hoogste baas van het land.

De centrale bank van Pakistan heeft inmiddels alle banktegoeden van Pakistaanse ministers, parlementariërs, politieke adviseurs en hoge ambtenaren laten bevriezen, kennelijk in een poging van het leger om de wijdverspreide corruptie in deze kringen aan te pakken en te voorkomen dat het geld naar banken in het buitenland wordt gebracht.

De noodtoestand en de ontbinding van de democratische instellingen volgden in weerwil van oproepen van regeringen uit de hele wereld tot een snel herstel van de democratie in Pakistan, de instelling van een civiele regering en nieuwe verkiezingen.

Volgens een woordvoerder van de militaire leiding had generaal Musharraf sinds de staatsgreep met verscheidene Pakistaanse politici overlegd over de te nemen stappen sinds de verwijdering van de regering van Nawaz Sharif.

Anonieme zegslieden van de militaire leiding melden in de Pakistaanse media dat het leger achter de schermen bezig is te overleggen met invloedrijke burgers ,,uit alle geledingen' van de Pakistaanse maatschappij, onder wie politici en hooggeplaatste juristen, om een ambitieus plan op te stellen dat ,,voor eens en voor altijd' een einde te maken aan de cultuur van corruptie in de Pakistaanse politiek. Om welke maatregelen het zou gaan is niet bekend.

Vanuit Londen had oud-premier Benazir Bhutto geprobeerd contact te leggen met Musharraf en gevraagd om terug te kunnen keren naar Pakistan om te praten over een interim-regering.

Bhutto, die sinds 1988 twee keer als premier werd ontslagen wegens machtsmisbruik, vluchtte eerder dit jaar naar Londen nadat zij door het gerechtshof in Lahore was veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens corruptie. Volgens de Pakistaanse media wil generaal Musharraf geen zaken met Bhutto doen om zijn geloofwaardigheid niet te verliezen. Musharraf zei dinsdag dat het land ten onder dreigde te gaan als gevolg van de corruptie onder topfunctionarissen.

De machtsovername in Pakistan leidt vermoedelijk tot een snelle verslechtering van de economische positie van het land, dat internationale schulden van ongeveer 32 miljard dollar heeft uitstaan. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben al gewaarschuwd geen nieuwe leningen meer uit te schrijven aan Pakistan, dat onder premier Sharif steeds verder afgleed naar een faillissement. Internationale geldschieters doen zelden zaken met militaire regimes. De Amerikaanse onderminister voor Zuid-Azië, Karl Inderfurth, zei gisteren dat de Amerikanen overwegen nieuwe economische sancties af te kondigen na de staatsgreep in Pakistan. Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse regering al nauwelijks hulp gaf aan Pakistan sinds de kernproeven in mei 1998.

Terwijl de meeste gematigde partijen in Pakistan met grote bezorgdheid reageerden op de noodtoestand kreeg de legerleiding steun van een aantal rechtse, fundamentalistisch-islamitische partijen. ,,Ik geef mijn volle steun aan het leger'', zei Tahir-ul Qadri van de Awami Tehrik, één van de negentien oppositiepartijen die enkele weken geleden een gezamenlijk blok hadden gevormd tegen premier Sharif. ,,Miljoenen mensen steunen het leger, zij zien generaal Musharraf als de redder'', aldus Qadri.

Qadri zei dat het leger, dat volgens hem ,,voor de democratie is'' geen verkiezingen wil houden omdat de oude structuren intact zouden blijven. Het leger moet corrupte politici ,,meedogenloos verantwoording laten afleggen'' voor hun daden, zei Qadri. Pas als de corruptiecultuur is aangepakt kunnen er verkiezingen komen, zei hij.

    • Rob Schoof