Hoofdofficier

Voorzitter De Wijkerslooth van het college van procureurs-generaal voelt niets voor het plan van hoofdofficier mr. J. Vrakking in Amsterdam om de gemeenteraad hoofdofficieren van justitie te laten benoemen. Dat wekt ten onrechte de suggestie dat een hoofdofficier louter een regionale functie heeft, aldus De Wijkerslooth in de Justitiekrant. (ANP)