`Hierbij proclameer ik de noodtoestand'

Pakistans nieuwe sterke man, generaal Pervez Musharraf, gaf gisteren de volgende proclamatie uit:

In overeenstemming met beraadslagingen en beslissingen van de stafchefs van de strijdkrachten en corpscommandanten van het Pakistaanse leger, kondig ik, generaal Pervez Musharraf, voorzitter van de Verenigde Chefs van Staven en Stafchef van het leger, de noodtoestand af in heel Pakistan en neem ik de functie op mij van Chief Executive van de Islamitische Republiek Pakistan.

Bij dezen beveel ik en proclameer ik als volgt:

(a) De grondwet van de Islamitische Republiek Pakistan blijft opgeschort;

(b) De president van Pakistan blijft in functie;

(c) De Nationale Assemblee, de Provinciale Assemblees en de Senaat zijn opgeschort;

(d) De voorzitter en vice-voorzitter van de Senaat, de voorzitter en vice-voorzitter van de Nationale Assemblee en de Provinciale Assemblees zijn geschorst;

(e) De premier, de federale ministers, onderministers, adviseurs van de premier, de provinciale gouverneurs, provinciale ministers en de adviseurs van de provinciale premiers zijn uit hun functies ontheven;

(f) Heel Pakistan komt onder controle van de Strijdkrachten van Pakistan.

Deze proclamatie wordt onmiddellijk van kracht en wordt geacht op de 12de dag van oktober 1999 in werking te zijn getreden.