Apenkolder

Nodig voor een verjaardag nooit ofte nimmer een centrale bankier uit. Deze waarheid als een koe bleek weer eens bij de 175ste verjaardag van ABN Amro, waarbij tevens het nieuwe hoofdkantoor werd geopend.

Eerst was er de Europese centrale bankier Wim Duisenberg die het niet kon nalaten, net als bij de verjaardag van de bank Van Lanschot, om aan de daadwerkelijke leeftijd te twijfelen. De oudste voorganger van ABN Amro blijkt op zijn hoogst 174 jaar als bank te bestaan.

Vervolgens kwam Nout Wellink van de Nederlandsche Bank het feestvarken toespreken. Hij vergeleek ABN Amro-voorzitter Jan Kalff met een chimpansee. De centrale bankier had namelijk een programma gezien over apen die het verschil wisten tussen fruit en snoep.

Daar moest hij aan denken toen hij foto's in het jubileumboek zag waarop Kalff – tijdens een persconferentie – enkele stukken fruit liet zien. Het werd stil in de zaal.

Toen kwam Prins Claus die tijdens een speech van twintig tellen de show stal. ,,Ik ben blij de gelegenheid te krijgen mijn favoriete beroep weer uit te kunnen oefenen. Mijn core business: linten doorknippen.'' De 500 aanwezigen waren nog niet uitgelachen of Claus nam een schaar om zijn plicht te vervullen.

Slim van de organisatoren om Wellink zijn woordje te laten doen vóór het prinselijke optreden. Stel je voor dat chimpansees volgens hem ook goed uit de voeten kunnen met een schaar? En op een gevatte centrale bankier die majesteitsschennis pleegt zit niemand te wachten.

Erik van der Walle

    • Erik van der Walle