SCHILDERIJ (2)

In de negentiende eeuw wakkerden abolitionistische dominees de openbare discussie over prostitutie aan. In hun ogen was het een vorm van slavernij en ontucht. De prostituee werd gezien als een gevallen vrouw, zedeloos en wellustig. Vooral vanuit socialistische kringen kwam er kritiek op dit standpunt. Prostitutie ontstond volgens hen uit armoede. Meisjes uit het arbeidersmilieu werden door de miserabele, maatschappelijke omstandigheden gedwongen de prostitutie in te gaan.