REACTIES

Belanghebbenden reageren over het algemeen positief op de opheffing van het bordeelverbod.

Stichting De Rode Draad ,,De rechtspositie van prostituees wordt dankzij de nieuwe wet aanzienlijk verbeterd. Er komt een verbod op gedwongen alcoholgebruik – iets wat regelmatig voorkomt in clubs. Ook wordt het moeilijker voor exploitanten om zich te bemoeien met de inkomsten van prostituees. In de toekomst moeten hoeren zelf kunnen bepalen met wie zij seks hebben, hoe lang en tegen welke prijs. Mocht blijken dat theorie en praktijk niet in overeenstemming zijn, dan zullen wij zeker aan de bel trekken.''

Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER) ,,Die nieuwe wet heeft een aantal haken en ogen, maar overall zijn we best tevreden. Relaxbedrijven willen graag meer rechtszekerheid en die zullen ze krijgen. Eindelijk wordt duidelijk waar en onder welke omstandigheden bedrijven zich kunnen vestigen. Onwettige tegenwerking door gemeenten zal niet langer worden getolereerd. Die verzakelijking zal het imago van de branche zeker ten goede komen.''

Stichting Man/Vrouw & Prostitutie (MVP) ,,Wij behartigen de belangen van prostituanten en die zullen over het algemeen weinig merken van de nieuwe wetgeving. Wel nieuw is dat klanten van minderjarige prostituees nu vier jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt. De MVP stemt in met deze bepaling, maar voorziet wel enige problemen. Want hoe moet een prostituant beoordelen hoe oud een prostituee is? Moet hij haar op haar woord geloven? Of moet hij aandringen op leeftijdsidentificatie? Een moeilijke kwestie.''

Stichting tegen Vrouwenhandel (STV) ,,De prostitutie is nu een informele arbeidssector. De positie van prostituees is mede daardoor erg slecht. Stel, een prostituee heeft een arbeidsgeschil met de exploitant, tot wie moet zij zich dan wenden? Zij kan de exploitant laten vervolgen voor vrouwenhandel, maar daar heeft zij alleen zichzelf mee. In de nieuwe situatie staat de prostituee sterker; zij kan zich beroepen op het arbeidsrecht. Alleen voor prostituees van buiten de EG vrezen wij het ergste; zij worden nog afhankelijker van malafide bemiddeling. De meesten vluchten – anders dan de wetgever veronderstelt – het onzichtbare circuit in.''