Personalia

Dr. B.M.S. van Praag wordt universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van Praag (60) is nu hoogleraar toegepaste economie aan de UvA en directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek van de UvA. Sinds 1996 kent de UvA de bijzondere positie van universiteitshoogleraar. Deze wordt geacht een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en een belangrijke bijdrage leveren aan de profilering van de universiteit. Van Praag is de vierde universiteitshoogleraar aan de UvA.

In zijn woonplaats Gouda is maandag oud-gedeputeerde van Zuid-Holland en oud-lid van de Eerste Kamer drs. Joop Borgman overleden. PvdA'er Borgman zat van 1974 tot 1987 in GS en van 1987 tot 1991 in de senaat. Hij heeft veel werk verzet voor natuur en milieu, tot uitdrukking komend in een groot aantal bestuursfuncties. Borgman was tevens enkele jaren wethouder van Gouda. Hij is zeventig jaar oud geworden.