Pensioen in Duitsland al bij zestig jaar

De rood-groene regering van bondskanselier Gerhard Schröder is door de knieën gegaan voor de wens van de vakbeweging om vervroegd pensioen in Duitsland vanaf 60 jaar mogelijk te maken.

De werkgevers reageerden verontwaardigd op het voorstel, dat volgens hen onbetaalbaar is en de hoge loonkosten verder zal opdrijven. Maar Klaus Zwickel, voorzitter van de machtige metaalbond IG Metall, gaat ervan uit dat de komende vijf jaar 1,5 miljoen werknemers van de nieuwe regeling gebruik zullen maken.

Vorige week nog had kanselier Schröder tijdens het jaarlijkse congres van IG Metall verklaard dat vervroegd pensioen met 60 jaar niet te financieren is. Doel van de regering is juist de loonkosten te laten dalen, zodat meer mensen aan de slag komen.

Zwickel en Walter Riester, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kwamen gisteren overeen dat de kosten voor het vervroegd pensioen worden betaald uit een gezamenlijke pot (Tariffonds), waarin werkgevers en

-nemers vijf jaar lang 0,5 procent van het salaris zullen storten. Riester en de bonden willen hun voorstel op de agenda zetten voor de gesprekken tussen regering en sociale partners (Bündnis für Arbeit), die in november onder leiding van Schröder worden voortgezet.

Werkgeversvoorzitter Dieter Hundt zei ,,uiterst verbaasd'' te zijn over de afspraken. Hundt voelt zich overvallen door het voorstel. De bonden en de minister hadden niet van te voren afspraken mogen maken, aangezien deze problematiek thuishoort in de gesprekken voor een `Bündnis für Arbeit'. De werkgevers verzetten zich met hand en tand tegen een Tariffonds. Dat is niets anders dan een verkapte verhoging van de sociale bijdragen en betekent aanzienlijke kosten voor werknemers en werkgevers, aldus Hundt. Hij noemde het idee onrealistisch.

Het toegeven van de regering aan de wens van de vakbeweging voor een vervroegd pensioen wordt beschouwd als een nieuwe concessie aan links om het `sociale gezicht' van de regering te onderstrepen. Schröders SPD probeert na een reeks forse verliezen in de deelstaatverkiezingen op deze manier traditionele kiezers terug te winnen. Ook wil de SPD grote vermogens extra belasten.

    • Michèle de Waard