Ouderwetse armoede keert terug in Nederland

Ouderwetse armoede keert in Nederland terug. Het zijn vooral illegale migranten die te maken krijgen met armoede en uitsluiting. Dit stellen de samenstellers van het Jaarboek Arm Nederland dat vandaag is gepresenteerd op de Vierde Sociale Conferentie in Hilversum.

Ouderwetse armoede ontstaat doordat bepaalde groepen mensen als illegalen geen of weinig recht hebben op sociale voorzieningen als de gezondheidszorg. Deze mensen profiteren ook niet van het armoedebeleid van de gemeenten.

Ondanks de economische voorspoed neemt het aantal sociale minima niet af, zo blijkt uit de studie Armoede en verzorgingsstaat dat in het jaarboek is opgenomen. In de periode 1990-1997 is het aantal huishoudens dat rond moet komen van een minimuminkomen gelijk gebleven. Het budget van de minima is de afgelopen jaren wel verruimd. In 1990 had een alleenstaande 184 gulden vrij te besteden per maand, negen jaar later was dit opgelopen tot 273 gulden. Het gaat om geld dat overblijft na aftrek van vaste uitgaven. Van dit geld moeten extraatjes als abonnementen, contributies en uitstapjes worden betaald. Ook gebruiken mensen het geld voor dieetkosten of het aflossen van leningen. Ondanks de verhoging is het geen vetpot, constateren de onderzoekers. (ANP)