ORGANISATIES

Een greep uit de vele organisaties die zich inzetten voor prostituees, prostituanten en exploitanten: (email)adressen en websites:

De Rode Draad Belangenvereniging voor (en door) prostituees. Zet zich in voor de rechten van prostituees. De vereniging geeft zelfverdedigingscursussen, organiseert informatieavonden en geeft een blad uit (Vluggertjes). Postbus 16422, 1001 RM Amsterdam,

(020) 624 33 66.

www.rodedraad.nl

Mr A. de Graaf Stichting Instituut dat de acceptatie van en discussie over prostitutie probeert te bevorderen door middel van onderzoek en voorlichting. Westermarkt 4, 1016 DK Amsterdam, (020) 624 71 49.

www.xs4all.nl/~ mrgraaf/

Stichting tegen vrouwenhandel (STV) Behartigt de belangen van (migranten)prostituees bij dwang, geweld en uitbuiting. Geeft ook een nieuwsbrief uit (Keerzijde). Bemuurde Weerd Oostzijde 31, Postbus 1455, 3500 BL Utrecht, (030) 271 60 44.

s.t.v@inter.nl.net

Vereniging Eigenaren Relaxbedrijven (VER) Behartigt de belangen van exploitanten van relaxbedrijven, zoals seksclubs, seksshops, privé-huizen en escortbedrijven. Aantal leden: 300. Geeft ook blad uit: Relax. Quellijnstraat 77, 1072 ZA Amsterdam,

(020) 662 36 19.

Stichting Man/Vrouw & Prostitutie Behartigt de belangen van prostituanten. Belegt bijeenkomsten en fungeert als spreekbuis voor prostituanten. Geldersekade 18, 1012 BH Amsterdam,

(020) 625 84 29.

Stichting SOA-bestrijding Geeft voorlichting over Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) en adviseert de overheid bij het ontwikkelen van beleid voor de SOA-bestrijding. Drift 10, Postbus 8198, 3503 RD Utrecht, (030) 234 37 00.

www.riv.nl/sex4all

Prostitutie Informatie Centrum (PIC) Verstrekt informatie aan toeristen, studenten, prostituees en prostituanten over prostitutie. Enge Kerksteeg 3, 1012 GV Amsterdam,

(020) 420 73 28.

Esperanza Richt zich op de preventie en bestrijding van vrouwenhandel en de opvang en begeleiding van Latijns-Amerikaanse slachtoffers van vrouwenhandel. Postbus 92078, 1090 AB Amsterdam,

(020) 468 69 32.

esperanza@wxs.nl

Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) Doet onderzoek naar (onder andere) prostitutievraagstukken. Heeft eigen bibliotheek en documentatiecentrum. Oudenoord 182, Postbus 5018, 3502 JA Utrecht, (030) 230 40 10.

www.niwi.knaw.nl/guests/nisso

nisso@nisso.nl

Prostitutie

In de rubriek Organisaties (in de krant van donderdag 14 oktober, pagina 35) werd een foutief telefoonnummer vermeld bij de stichting Man/Vrouw & Prostitutie. Het juiste nummer is 070 347 37 48.

Prostitutie 2

In het artikel Organisaties (in de krant van donderdag 14 oktober, pagina 35) werd `De Rode Draad' als belangenvereniging voor prostituees aangeduid; dit is echter een stichting. Het blad van de stichting heet niet Vluggertjes maar Black Light.