Justitie wil eigenrichting beteugelen

Het openbaar ministerie wil burgers die voor eigen rechter spelen om plegers/verdachten van zedendelicten uit hun buurt te weren, strafrechtelijk vervolgen. Het college van procureurs-generaal heeft een werkgroep gevormd die de gronden onderzoekt waarop gevallen van eigenrichting, zoals onlangs in Rotterdam, Urk en Bolsward, kunnen worden aangepakt. Daar hingen burgers posters op met foto's van plegers/verdachten van zedendelicten en werden hun woningen aangevallen. De werkgroep rapporteert binnenkort richtlijnen voor officieren van justitie.