Hulp voor boeren bij mestverwerking

Het Productschap voor Vee en Vlees gaat boeren helpen om mest goedkoop op het eigen bedrijf te verwerken. Het schap stelt 3 miljoen gulden beschikbaar voor experimenten waarbij mest wordt verwerkt tot andere producten. Om de mest kwijt te raken betalen boeren tegenwoordig tussen de 9 en 35 gulden per kuub. (ANP)