`Handvest kwaliteit van bestuursorganen'

De fractie van de VVD in de Tweede Kamer wil dat er `kwaliteitshandvesten' komen voor elk bestuursorgaan, zoals sociale diensten, bouw- en woningtoezicht en burgerlijke stand. Bovendien moet de bestuurlijke rechtspraak fors verbeteren.

De overheidsdiensten moeten hun handvesten zelf gaan vaststellen. Daarin moet komen te staan welke normen zij bijvoorbeeld op het punt van termijnen hanteren, zodat de burger van te voren weet waarop hij kan rekenen. Bovendien moet het aangeven waar en hoe de burger kan klagen als er niet aan die normen wordt voldaan.

Deze ideeën, die woordvoerder Brood (VVD) gisteren naar voren bracht bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vallen in goede aarde bij minister Peper. ,,De kritiek op de onvoorspelbaarheid van overheidsinstanties spreekt mij aan. Veel mensen haken af omdat niet duidelijk is welke termijnen instanties hanteren. Niet goed voor een democratie'', aldus Peper. Brood wees er op, dat de afgelopen twee jaar zestig gemeenten zijn vervolgd wegens uiterst onzorgvuldig optreden.

Die kritiek van Brood geldt ook het bestuursrecht. ,,Door vaagheden in de wet of inconsistenties ontstaat onduidelijkheid over de betekenis van de wet. Dat leidt weer tot meer procederen want als niet zonneklaar is wat de wettekst betekent kan elke alternatieve interpretatie succesvol zijn.''

Daarbij komt dat de bestuurlijke rechter onvoldoende is gebonden aan de eis om zijn beslissing te motiveren. ,,Elke rechter neemt beslissingen op bepaalde gronden. Maar in het bestuursrecht hoeft hij deze niet kenbaar te maken.''