Geen steun biologische landbouw

Het kabinet wil de komende jaren niet meer geld uitgeven aan de stimulering van de biologische landbouw. Hoewel minister Brinkhorst (Landbouw) het belang van de biologische landbouw erkent, vindt hij dat de vraag naar biologische producten vooralsnog voldoende stimulans voor boeren biedt om over te gaan op biologische landbouw.

Dat bleek gisteren bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw. Ondanks een motie van PvdA'er Waalkens, gesteund door GroenLinks, SP en RPF, weigerde Brinkhorst om volgend jaar 27 miljoen gulden extra uit te trekken. Bij de algemene politieke beschouwingen, twee weken geleden, wist de Tweede Kamer al twintig miljoen gulden extra voor de biologische landbouw los te peuteren. Samen met de al gereserveerde tien miljoen gulden zou het totaal aan verplichtingen dit jaar oplopen tot 55 miljoen gulden. ,,Prematuur en niet aanvaardbaar'', oordeelde Brinkhorst.

Brinkhorst stelde dat in zijn `toekomstvisie' voor de landbouw, die begin volgend voorjaar verschijnt, wellicht wél meer geld voor biologische boeren wordt uitgetrokken. ,,Voor nu is het budget van tien plus twintig miljoen gulden genoeg'', aldus de minister.

De begrotingsbehandeling stond verder vooral in het teken van nota's die nog moeten komen, over diervoeder, biotechnologie en de glastuinbouw.