Geen akkoord EU over WTO-inzet

Ambassadeurs van de EU-lidstaten zijn er gisteren niet in geslaagd hun onderlinge meningsverschillen te beslechten over een gezamenlijke inzet bij de onderhandelingen op de wereldhandelsconferentie die volgende maand in Seatlle worden gehouden. Ministers van de lidstaten van de wereldhandelsorganisatie WTO komen in de Amerikaanse stad bijeen om een programma voor verdere liberalisering van de handel op te stellen. Beleidspunten op de gebieden cultuur en werknemersrechten houden de EU-landen verdeeld. Frankrijk eist bescherming van zijn nationale cultuur tegen de Amerikaanse invloed op de televisie en in films en de Duitsers willen een WTO-werkgroep voor handel en arbeidsrechtelijke kwesties.

(Reuters)