Fusie van loterijen stuit op verbod van kartelautoriteit

De voorgenomen fusie tussen de Lotto, de Staatsloterij en de Bankgiroloterij stuit op een verbod van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de instelling die toeziet op de concurrentieverhoudingen.

De combinatie zou een te dominante positie krijgen op de Nederlandse loterijenmarkt. De Lotto, de Staatsloterij en de Bankgiroloterij hebben samen een marktaandeel van zestig tot zeventig procent en zouden na een fusie twee keer zo groot worden als de Nationale Postcodeloterij, die als enige zelfstandige speler zou overblijven.

De kans dat die verhouding daarna nog wezenlijk zou veranderen is volgens de NMa gering, omdat Nederland geen nieuwe vergunningen voor loterijen meer verleent. ,,De nieuwe onderneming zou door haar sterke positie na de fusie de nog resterende concurrentie verder kunnen beperken'', aldus de NMa. ,,Zo zou ze vele variaties in de spelen kunnen aanbieden en verbindingen tussen de spelen kunnen leggen. Verder kan zij de grootste prijzenpot aanbieden en beschikt zij over meer distributiekanalen en het grootste reclamebudget.''

Voorzitter T. Rombouts van de integratiecommissie die de fusiepoging heeft begeleid stelt in een reactie namens de drie loterijen de NMa-uitspraak te betreuren. ,,Wij hadden gerekend op 50 miljoen gulden kostenbesparing'', aldus Rombouts. De loterijen verwachtten fors te kunnen besparen op automatisering. Nu heeft ieder verkooppunt aparte computersystemen voor elke loterij. ,,Die hadden we willen samenvoegen.''

Het besluit houdt geen rekening met de toekomst, stellen de drie. ,,De kansspelenmarkt wordt bedreigd door illegale en buitenlandse loterijen, bijvoorbeeld op internet.'' De NMa betwijfelt dat. ,,De concurrentie van andere loterij-aanbieders op internet is te gering om de marktpositie van de partijen te bedreigen. De deelname is nog marginaal.'' De Nederlandse loterijen kunnen binnenkort ook zelf hun spelen op internet aanbieden. ,,Dan zal er voor consumenten weinig aanleiding zijn om van het buitenlandse aanbod gebruik te maken.''

Rombouts acht de kans dat de drie in beroep gaan tegen de NMa-uitspraak gering. ,,Wij zijn het er niet mee eens, maar we leggen ons erbij neer.'' Rombouts sluit niet uit dat twee van drie loterijen later alsnog een fusiepoging wagen, ,,maar alternatieve scenario's zijn tot nu toe nog nooit besproken.''

De beslissing van de NMa komt niet onverwacht. In maart gaf de mededingingsautoriteit al aan moeite te hebben met het hoge marktaandeel van de drie. Het is de tweede keer dat de NMa een fusie verbiedt. Vorig jaar verhinderde de NMa het samengaan van de Rai en de Jaarbeurs. Tot nu toe heeft de NMa 235 fusies en overnames beoordeeld.