Frans parlement akkoord met geregistreerd partnerschap

De Franse Assemblée Nationale heeft met 315 tegen 249 stemmen een wet aangenomen die het mogelijk maakt voor homoseksuelen en anderen die niet willen of kunnen trouwen hun partnerschap te laten registreren. De conservatieve oppositie heeft echter aangekondigd de wet te zullen voorleggen aan de Constitutionele Raad, die zal moeten beoordelen of de wet in strijd is met de grondwet.

Het Pacte civile de solidarité (Pacs) heeft sinds het aantreden van de regering Jospin voor heftige debatten gezorgd. Er is in totaal meer dan honderd uur in het parlement over gedebateerd, los van de twintig uur dat de Senaat zich erover boog. De oppositie diende, in een poging de zaak op de lange baan te schuiven, 2161 amendementen in.

Het Pacs werd vorig najaar voor het eerst in het parlement besproken. Daarbij kwamen zo weinig parlementariërs van de regeringsfracties opdagen, dat de rechtse oppositie kans zag het Pacs als ongrondwettelijk naar de prullenmand te verwijzen. Een groot aantal socialisten was aanvankelijk weggebleven uit angst voor kritiek in de eigen kiesdistricten.

Om te voorkomen dat het Pacs om die reden een jaar lang niet in behandeling genomen mocht worden, bracht Jospin een paar kleine wijzigingen aan in de wet – oorspronkelijk een initiatief van enkele socialistische parlementariërs. Jospin zette zijn partijgenoten in het parlement vervolgens onder druk om bij een hernieuwde stemming aanwezig te zijn.

Volgens het Pacs kunnen twee personen, ongeacht hun sekse een samenlevingscontract laten inschrijven bij het kantongerecht. Zij kunnen daarmee profiteren van allerlei voordelen op het gebied van erfrecht, recht op de gemeenschappelijke woning en gezamenlijke belastingaangifte.

Linkse parlementariërs verwijten minister van Justitie Elisabeth Guigou dat zij tot nu toe niets nauwelijks iets heeft gedaan om te zorgen dat de wet ook kan worden uitgevoerd. Volgens hen wordt de uitvoering ervan gesaboteerd door onwillige ambtenaren.

Mocht de Constitutionele Raad – een uitspraak wordt over ongeveer een maand verwacht – geen grondwettelijke beperkingen kunnen ontdekken, dan zou de oppositie president Chirac nog kunnen vragen de wet niet te ondertekenen. Dat zou echter een ongebruikelijke stap zijn. (AFP, AP)