FNV boos om plan sociale zekerheid

De vakcentrale FNV dreigt zich terug te trekken uit alle instituten van de sociale zekerheid als één van de vijf kabinetsplannen doorgaat om de uitvoering van de WW en de WAO te privatiseren.

Met dit dreigement reageerde FNV-voorzitter L. de Waal gisteren op berichten dat minister De Vries (Sociale Zaken) van plan zou zijn de reïntegratie van WW'ers, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en werknemers in het eerste ziektejaar geheel aan de werkgevers over te laten. Volgens De Vries loopt De Waal veel te ver voor de muziek uit en is er geen sprake van dat de vakbonden buitenspel komen te staan bij de geprivatiseerde uitvoering van de sociale zekerheid, zoals De Waal veronderstelt.

De Vries probeert samen met zijn staatssecretaris Hoogervorst aan de hand van vijf varianten tot een definitief voorstel te komen waarbij de vraag centraal staat welke delen van de uitvoering van de WW en WAO in overheidshanden komen en wat `de markt' mag doen. De plannen variëren van volledige privatisering tot volledige publieke uitvoering. De Vries gaf op Prinsjesdag aan dat geen van de vijf plannen van deze twee uitersten uitgaan.

Niettemin denkt De Waal zeker te weten dat in alle voorstellen van De Vries en Hoogervorst de directe betrokkenheid van werknemersorganisaties wordt uitgesloten. In de plannen die de afgelopen jaren van De Vries en zijn voorganger Melkert kwamen werden de sociale partners samen verantwoordelijk gemaakt voor het (weer) aan een baan helpen van zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Aldus dachten de vakbonden te voorkomen dat de werkgevers de meest gezonde werknemers eruit zouden pikken.

De FNV noemt het voorstel waaraan De Vries en Hoogervorst nu werken alvast onaanvaardbaar en wil op geen enkele manier meer betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Volgens De Waal stuurt De Vries aan op een andere relatie met de sociale partners. Voorzitter Terpstra van de vakcentrale CNV vindt dat de FNV met zijn dreigement de plank misslaat. De werkgeversvereniging VNO-NCW wil alleen reageren op het uiteindelijke voorstel van De Vries.