BUITENLAND

In de meeste Europese landen, zoals België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, is betaalde seks verboden. In de praktijk wordt prostitutie echter getolereerd zolang er geen sprake is van verstoring van de openbare orde.

In een aantal landen is de wetgeving voor mannelijke en vrouwelijke prostitutie niet gelijk.

In Engeland bijvoorbeeld is betaalde seks tussen mannen in openbare aangelegenheden verboden; betaalde seks tussen mannen en vrouwen daarentegen niet.

In Denemarken is prostitutie dit jaar gelegaliseerd met het doel de seksindustrie te decriminaliseren. In Zweden is prostitutie sinds 1 januari juist strafbaar gesteld: niet de prostituee, maar de klant is in overtreding. Op het kopen van seks staat een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal een halfjaar.

Griekenland heeft de meest strikte regels in Europa. Prostitutie is er officieel niet verboden, maar vrouwen die werkzaam zijn in de seksindustrie zijn verplicht zich te laten registreren. Twee keer per week worden ze opgeroepen om een medisch onderzoek te ondergaan. Ook in Ierland gelden strenge regels; zowel het aanbieden als het accepteren van seksuele diensten in ruil voor betaling is verboden.