Besluit VS stelt wereld zeer teleur

Over de hele wereld is teleurgesteld gereageerd op de verwerping door de Amerikaanse Senaat van het verdrag dat kernproeven verbiedt. Veel landen zien de afwijzing als een `gemiste kans' voor de wapenbeheersing.

,,Deze beslissing tast het proces aan van non-proliferatie en ontwapening dat een van de prioriteiten is van de Europese Unie'', riep de Franse president Jacques Chirac uit na de stemming in de Amerikaanse Senaat, aldus een van zijn medewerkers. Oud-secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana, noemde het Amerikaanse besluit ,,heel triest voor de toekomst, heel triest voor de vrede''.

India heeft vandaag laten weten het kernstopverdrag niet te zullen ondertekenen of goedkeuren zolang ,,andere landen'' dat ook niet doen. De verwachting was dat India, dat in een kernwapenwedloop met Pakistan is verwikkeld, overstag zou gaan als de Senaat voor het verdrag zou stemmen.

Rusland zei bij monde van de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zeer bezorgd te zijn over de afwijzing van het verdrag en vreest voor destabilisering van de internationale betrekkingen. Volgens de woordvoerder is hier sprake van een ,,trend'' in ,,Amerikaanse acties''. De VS wilden onlangs het verdrag tegen kernafweerssystemen openbreken, tot grote ergernis van Rusland en China.

China riep de VS meteen na de stemming op om het kernstopverdrag alsnog goed te keuren. Ratificatie door de VS zou ,,een voorbeeld'' zijn voor andere landen om het verdrag ook te accepteren, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. China heeft het verdrag in 1996 ondertekend, maar heeft ratificatie tot nu toe uitgesteld.

Ook Zuid-Korea hoopte op acceptatie van het kernstopverdrag. De regering in Seoul verdenkt Noord-Korea ervan te beschikken over de middelen om kernwapens te ontwikkelen. Goedkeuring van het verdrag door de VS zou de Noord-Koreanen mogelijk aanporen hetzelfde te doen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie `bezorgd' te zijn. Het zal volgens een woordvoerder ,,met alle mogelijke middelen en via alle mogelijke kanalen'' proberen het verdrag alsnog in werking te laten treden. Het ministerie hoopt op bekrachtiging van het verdrag in de verdere toekomst. ,,Dit hoeft niet het einde van het verhaal te betekenen'' aldus de woordvoerder. (Reuters, AP)