Beloning Gak-top 300 pct gestegen

De beloning van het bestuur van de Gak Groep NV is sinds de verzelfstandiging van deze uitvoerder van de sociale zekerheid in 1996 verviervoudigd. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag. De commissarissen, die de stijging fiatteerden, verhoogden hun eigen vergoeding van 1997 op 1998 met 65 procent.

De verzelfstandiging van het Gak gold destijds als opmaat naar volledige privatisering in 2001. Maar volgens sommige scenario's van het ministerie van Sociale Zaken over de toekomstige sociale zekerheid – waarover de laatste dagen stevig is geruzied tussen vakbeweging en Sociale Zaken – moet het Gak worden opgedeeld in plaats van geprivatiseerd.

Tot 1996, toen werkgevers en werknemers het Gak nog samen bestuurden, verdienden de bestuurders E.P. de Jong, S. van Brummelen en L. de Graaf samen 750.000 gulden per jaar. In 1996 verdrievoudigde dat tot 2,2 miljoen. In 1997 werd dat 2,8 miljoen en vorig jaar 3,3 miljoen gulden, of 1,1 miljoen per bestuurder. De nieuwe salarissen zijn sinds 1996 inclusief pensioenlasten.

De verviervoudiging van de bestuurdersinkomens werd goedgekeurd door de raad van commissarissen, L. de Graaf (CDA-politicus), J.H. Geertsema (oud-bankier ABN Amro) en G. Bresser (oud-topman Gist-Brocades). Zij verhoogden hun eigen beloning van 128.000 gulden in 1997 naar 198.000 gulden vorig jaar. De laatste drie jaar stegen de CAO-lonen van de Gak-werknemers bijna 7 procent. Bij andere uitvoerders van de sociale zekerheid (UVI's: Cadans, Sfb, Guo en Uszo) stegen de topinkomens sinds 1996 ook, maar aanzienlijk minder dan bij het Gak.

Volgens een door de vakbeweging fel bestreden Haags scenario dienen de UVI's, waaronder het Gak, alle private activiteiten af te stoten waarna het restant wordt opgedeeld en samengevoegd om vervolgens alleen WAO-uitkeringen te verzorgen.

UVI`s: pagina 16