`Wél andere kopers van Mondriaan'

Minister-president Kok heeft niets toe te voegen aan hetgeen hij eerder de Tweede Kamer heeft gezegd over de aankoop van de Victory Boogie Woogie. In augustus 1998 werd dit laatste, onvoltooide schilderij van Piet Mondriaan verworven door een schenking van De Nederlandsche Bank. Dit heeft zijn woordvoerder meegedeeld.

De KRO-tv maakte het afgelopen weekeinde een briefwisseling openbaar tussen het Haags Gemeentemuseum en de Amerikaanse collectioneur S.I. Newhouse, tot 1997 eigenaar van de Mondriaan. Daaruit zou blijken dat over de prijs van 40 miljoen dollar voor het kunstwerk, 82 miljoen gulden, niet is onderhandeld en dat er van concurrerende kopers geen sprake zou zijn geweest. D66, CDA en GroenLinks hebben schriftelijk om opheldering gevraagd.

Volgens de betrokkenen, onder wie de bewindslieden Kok en Zalm, minister van financiën, en Jan Maarten Boll, voorzitter van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit die tussen De Nederlandsche Bank en verzamelaar Newhouse bemiddelde, waren destijds wèl andere gegadigden die de aankoop hadden kunnen blokkeren. ,,Newhouse zelf stelde zelfs voor om het schilderij samen met een andere, belangstellende partij aan te kopen, zodat het een half jaar in Den Haag en een half jaar elders zou hangen'', aldus Boll vanmorgen. ,,Maar dat zou te gek zijn, daar was het veel te fragiel voor''. Ook uit de internationale kunsthandel bereikten Boll berichten over andere potentiële kopers. ,,Er zijn met name in Amerika particulieren die een dergelijk bedrag kunnen èn willen betalen.''

Evenals Hans Locher, directeur van het Haags Gemeentemuseum, zegt ook Boll dat er over de prijs niet te onderhandelen viel. ,,Newhouse wilde het doek niet kwijt, alleen voor dat ene bedrag'', aldus Boll. ,,En als je dan een optie krijgt, ga je er niet op afdingen. Het bedrag werd getoetst aan de veilingresultaten voor vergelijkbare uitzonderlijke unica, zoals Picasso's portret van Marie-Therèse uit de collectie Ganz, dat in januari 1998 in New York werd geveild voor 48 miljoen dollar. Buitenlandse en binnenlandse deskundigen werden eveneens geraadpleegd, zoals ook experts van de Vereniging Rembrandt. Zoals deze aankoop weer in de publiciteit komt, is een kwestie van een oud vuur oprakelen zonder dat er nieuwe brandstof is.''