Verstand akkoord met compromis

Staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) gaat schoorvoetend akkoord met het compromis dat de paarse fracties over de deeltijdwet hebben gesloten. Dat bleek gisteren bij de heropening van het debat over het wetsvoorstel voor aanpassing van de arbeidsduur.

De PvdA, D66 en de VVD werden het afgelopen weekend eens over de deeltijdwet nadat eerder een patstelling in de coalitie was ontstaan. De VVD wilde werknemers niet het recht geven om meer te gaan werken. De PvdA en D66 wilden dat wel. Volgens het compromis krijgen werknemers nu het wettelijk recht om meer uren te gaan werken. Maar de sociale partners kunnen van deze wet afwijken als zij daarover samen afspraken maken.

Verstand zag het aanvankelijk niet zitten om de werkgevers en werknemers in hun CAO's afspraken te kunnen laten maken die afwijken van de wet. Maar ze zag zich dinsdag geconfronteerd met de nieuwe situatie en zei dat ,,politieke realiteit'' haar ertoe bracht het amendement hierover aan te nemen. Verstand benadrukte dat haar instemming niet voortkwam uit overtuiging, maar uit de wens om het draagvlak in de Tweede Kamer voor de gehele wet te vergroten.

GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller meende dat helemaal geen politiek compromis nodig was geweest. Volgens hem zouden de VVD en het CDA uiteindelijk niet tegen de deeltijdwet hebben gestemd als ze op onderdelen niet hun zin hadden gekregen.

Het CDA betoogde dat de VVD maar weinig had binnengesleept met het paarse compromis. CDA-Kamerlid Bijleveld verwees daarbij naar het harde verzet dat de VVD steeds heeft gevoerd tegen een wettelijk recht op meer werken.

Bijleveld zei ervan uit te gaan dat de VVD nog steeds haar motie steunt om sociale partners ook van een recht op deeltijdwerken te kunnen laten afwijken. Maar VVD-Kamerlid Orgu bleef daarover onduidelijk. (ANP)