Twente wil snel besluit fusie

De Regio Twente wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de vorming van Twentestad, de geplande samenvoeging van Enschede, Hengelo en Borne. In een motie vraagt de Regio zowel de Eerste Kamer als minister Peper (Binnenlandse Zaken) haast te maken met de gemeentelijk herindeling van Twente.

Volgens de Regio, een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in Twente, werkt de ,,reeds enkele jaren bij de Twentse gemeenten aanwezige onzekerheid'' verlammend op de besluitvorming. Bovendien zijn er extra kosten verbonden aan het voortdurende uitstel van de gemeentelijke herindeling. De Regio doet in de motie dan ook een ,,dringend beroep'' op de Eerste Kamer ,,op korte termijn tot besluitvorming over te gaan''.

Vandaag en morgen wordt in de Tweede Kamer de begroting van Binnenlandse Zaken behandeld. Naar alle waarschijnlijkheid zullen daarbij vragen aan Peper worden gesteld over de vorming van Twentestad, dat als belangrijkste onderdeel van de gemeentelijke herindeling in de regio geldt.

De besluitvorming liep begin september vertraging op toen tijdens de behandeling in de Eerste Kamer verschillende fracties vragen aan Peper wilden stellen. Het wetsvoorstel over de gemeentelijke herindeling (inclusief de komst van Twentestad) werd op 27 april van dit jaar al door de Tweede Kamer aangenomen. Een groot deel van de Eerste Kamer bleek tegenstander van Twentestad.

De betrokken gemeenten in Twente en de provincie reageerden begin september gelaten en teleurgesteld op het uitstel, al liet men weten liever een jaar uitstel te hebben dan een ,,besluit dat onder tijdsdruk verkeerd uitpakt''.

Nu krijgt men wat meer haast.We willen, aldus initiatiefnemer H. van Overbeeke (burgemeester van Hellendoorn en voorzitter van het samenwerkingsverband), ,,de Eerste Kamer tot spoed bewegen''. Zoiets kan volgens burgemeester Van Overbeeke goed met een dergelijke motie.