Mundell wint Nobelprijs

De Nobelprijs voor de economie is toegekend aan de Canadese econoom Robert Mundell. Dit heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen vanmiddag bekendgemaakt.

De prijs, van omgerekend 2 miljoen gulden, is aan Mundell toegekend voor zijn ,,analyse van monetair en begrotingsbeleid onder verschillende wisselkoersregimes, en zijn analyses van optimale valutagebieden''.

De toekenning van de prijs voor het vakgebied van Mundell komt in het jaar dat elf Europese landen, waaronder Nederland, de ene Europese munt, de euro, hebben ingevoerd. De problematiek van het voeren van een gemeenschappelijk rentebeleid en het voeren van een begrotingsbeleid in een muntunie zijn door Mundell, die geldt als een autoriteit op dit gebied, uitputtend beschreven.

Discussies over het invoeren van de euro zijn de laatste jaren gevoerd langs de lijnen van Mundells theorie. Zo werd het probleem van een beperkte arbeidsmobiliteit, die vaak wordt gezien als een obstakel voor het optimaal functioneren van de Economische en Monetaire Unie, al in 1961 door Mundell in abstracto beschreven. Hij was destijds werkzaam als onderzoeker bij het Internationale Monetaire Fonds. Opmerkelijk was dat Mundell zelf vorig jaar, in een drietal omvangrijke artikelen in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal, de EMU juist verwelkomde, zij het op een kritische toon.

Ook Mundells werk over monetair en begrotingsbeleid onder verschillende wisselkoersregimes, of die vast of zwevend zijn of een tussenvorm kennen, werd de laatste jaren weer hoogst actueel. Veel landen in Azië, en vervolgens Rusland en Latijns-Amerikaanse landen, zagen hun wisselkoersbeleid de laatste jaren op de proef gesteld door de internationale financiële crisis.

Robert Mundell werd geboren in 1932, en is op dit moment werkzaam aan de New-Yorkse Columbia Universiteit.