Ministerie betaalde niet-erkende drugskliniek

Op kosten van het ministerie van Justitie zijn drugsverslaafden opgevangen in het niet-erkende afkickcentrum De Schakel in Beekbergen, dat volgens een recent, vertrouwelijk rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ,,zelfs niet'' voldoet ,,aan de minimale eisen van kwaliteit van zorg''.

De Inspectie is bijzonder kritisch over de huisvesting van de verslaafden in De Schakel en het ontbreken van een duidelijk behandelplan. Bovendien voldoet De Schakel niet aan de wet op de geneesmiddelenvoorziening, de opiumwet en de kwaliteitswet zorginstellingen, aldus de Inspectie. De Schakel mag voorlopig geen enkele verslaafde meer opnemen. Gebeurt dit niet, dan zal de Inspectie minister Borst (Volksgezondheid) adviseren het centrum te sluiten.

Uit het rapport `Drang op maat, vijf jaar integrale aanpak justitiabele harddrugsverslaafden' van de overkoepelende instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGZ, blijkt dat sinds 1994 ten minste acht criminele verslaafden op kosten van justitie in De Schakel zijn geplaatst. Dit gebeurde op basis van een wettelijke regeling die bepaalt dat een veroordeelde verslaafde een deel van zijn gevangenisstraf mag uitzitten in een erkend afkickcentrum. Wie de behandeling niet afmaakt, moet alsnog terug naar de cel. Dit gold voor de helft van de in De Schakel geplaatste verslaafden. Volgens een woordvoerder van het ministerie heeft De Schakel justitie ,,ongeveer 50.000 gulden'' gekost.

Daarnaast blijkt uit het jaarverslag 1998 van De Schakel dat via justitie ook verslaafden zijn opgenomen via een zogenoemde ,,opschortende'' uitspraak van de rechter. Dat houdt in dat een vonnis kan worden uitgesteld of voorwaardelijk is mits een verslaafde afkickt. Hoeveel verslaafden zo in De Schakel terechtkwamen is nergens geregistreerd. In het jaarverslag noemt De Schakel evenwel ,,zo'n 110 bezoekjes'' aan rechtbanken ,,van Maastricht tot Groningen (...) met als resultaat dat niemand hoefde te gaan `zitten'''.

De woordvoerder van de Inspectie bevestigt nu dat de Schakel eind september van haar bevindingen op de hoogte is gebracht en dat toen een ultimatum van een maand is gesteld. Het bestuur heeft nog niet gereageerd, aldus de Inspectie. Vanmorgen wilde De Schakel desgevraagd evenmin een reactie geven.

De Schakel is in opspraak sinds de directeur in mei werd gearresteerd op verdenking van ontucht. Korte tijd later bleek dat tientallen zwaarverslaafde Antillianen op kosten van prominente Curaçaose zakenlieden van de Antillen naar de Schakel zijn gevlogen. Zij kregen een enkele reis-vliegticket. De meesten verdwenen met onbekende bestemming uit het centrum. De vertegenwoordiger van De Schakel op Curaçao begon daar drie weken geleden een nieuwe wervingscampagne voor verslaafden op radio en televisie.

De Schakel heeft de erkende Dordrechtse instelling voor verslaafdenopvang De Hoop verzocht de exploitatie van het centrum over te nemen. Volgens directeur T. Stortenbeker van De Hoop is daartoe inmiddels een nieuwe stichting met de naam `Horeb' opgericht, die ,,een totaal nieuw'' stichtingsbestuur moet krijgen. Stortenbeker zegt met nadruk ,,geen kliniek, maar een leefgemeenschap'' te willen exploiteren. De afkickafdeling blijft gesloten.

Justitie in Zutphen deelde vanmorgen na een oriënterend onderzoek mee de Schakel niet te vervolgen wegens uitkeringsfraude.

De aanvraag van bijstandsuitkeringen voor verslaafden in De Schakel verliep volgens de persofficier wel via ,,een moeilijk te controleren constructie, maar daaraan heeft de gemeente Apeldoorn inmiddels een einde gemaakt.'' De `import' van Antillianen is niet onderzocht. ,,Dat is niet strafbaar'', aldus justitie.

    • Margriet Oostveen