Intel: duurdere chip staat los van aardbeving in Taiwan

Geheugenchips zijn de afgelopen twee maanden met zeker 30 procent in prijs gestegen, hetgeen mogelijk gevolgen heeft voor de prijs van een personal computer. ,,Maar die prijsstijging van chips heeft niets te maken met de recente aardbeving in Taiwan, waar analisten bang voor waren. De prijsstijging was al eerder gaande.''

Volgens Intel-bestuurder Rob Eckelmann, verantwoordelijk voor de gang van zaken in Europa, is het extreem cyclische karakter van de chipmarkt de oorzaak van de hogere prijzen.

,,Op lange termijn zijn de trends duidelijk, maar de vraag voor de komende drie maanden voorspellen is verschrikkelijk moeilijk. Door de hoge vraag zijn er nu capaciteitsproblemen''. Eind vorig jaar besloot Siemens nog een anderhalf jaar oude chipfabriek in Engeland te sluiten van de prijsdruk.

Intel, absoluut marktleider in microprocessoren, maakte gisteren bekend dat de nettowinst het afgelopen kwartaal met 6 procent is gedaald tot 1,46 miljard dollar, terwijl de omzet met 9 procent steeg tot 6,73 miljard. Licht tegenvallend vonden analisten.

Volgens Eckelmann vooral een gevolg van de prijsdruk waar de microprocessoren wèl last van hebben. ,,Bij processoren is van een prijsstijging geen sprake. De meeste progressie hebben we geboekt in het lagere segment waar de prijzen sterker onder druk staan. En door de lagere prijzen hebben we de voorraden afgewaardeerd wat ook druk op de marges heeft gegeven.''

De chipproducent probeert al enige tijd zijn marktaandeel in vooral de grotere computers uit te breiden. Terwijl bijna elke personal computer al een microprocessor van Intel bevat, tracht het concern hetzelfde te bereiken op de markt voor de veel zwaardere `servers'. ,,In het hogere segment liggen nog geweldige uitdagingen voor ons. Temidden van concurrenten als Sun en IBM beschikken wij op dit vlak, volgens de marktonderzoekers, over een marktaandeel van circa 50 procent.''

Voor de langere termijn is Eckelmann optimistisch. ,,Internet blijft een enorme gangmaker en dat geldt eigenlijk ook voor mobiele telefoons. Die twee ontwikkelingen maken de markt wereldwijd zeer bestendig. Daarom zijn er steeds minder verschillen te zien tussen de verschillende geografische gebieden.'' Ook wordt Eckelmanns optimisme gevoed door enkele nieuwe producten in het komende kwartaal.

Intel beschikt inmiddels wereldwijd over een strategische belangen in zo'n 300 ondernemingen met een totale waarde van 4,8 miljard dollar. ,,Dat zijn vooral kleine belangen in bedrijven die actief zjn in Internet, beveiliging en elektronische dienstverlening'', aldus Eckelmann. ,,Zij zijn de katalysatoren van positieve verandering.''

    • Erik van der Walle