Helft HBO's zit in geldnood

De Hogescholen in Nederland kampen met ernstige financiële problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het maandblad HBO-journaal. Volgens het blad is het aantal HBO-instellingen dat in financiële nood verkeert, het afgelopen jaar spectaculair gestegen.

Meer dan de helft van de hogescholen heeft het afgelopen boekjaar met een negatief saldo afgesloten. De Hogeschool voor Toerisme in Breda en de Delftse Hogeschool zijn bijna failliet. Ze kunnen slechts worden gered door de overname van de Ichtus Hogeschool in Rotterdam. Het onderzoek toont ook aan dat het een aantal hogescholen financieel voor de wind gaat. Drie scholen beleggen hun extra kasgelden via beurshandel.

De hogescholen kwamen vorig jaar in totaal dertig miljoen tekort. Door de financiële problemen is de rentabiliteit van de hogescholen gedaald van gemiddeld 1,9 procent in 1996 naar min 0,2 procent in 1998. Ook de vermogenspositie is verzwakt. Een gezonde instelling heeft een solvabiliteit van boven de 20 procent, een percentage waar 21 hogescholen onder blijven.

Stichting Vangnet HBO, het eerste aanspreekpunt voor hogescholen met financiële problemen, voert `intensieve' gesprekken met zes hogescholen. Volgens voorzitter van Vangnet F. Slangen zijn een aantal van hen niet meer te redden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs heeft de Stichting Vangnet dit echter nog niet doorgegeven aan minister Hermans.

De problemen bij de hogescholen zijn ontstaan door de bezuinigingen en door de stagnerende groei van het aantal studenten. Het bedrag per student daalt daardoor al jaren. Nu het aantal studenten weer toeneemt, blijft er per student nog minder geld over. Minister Hermans heeft in de onderwijsbegroting, die in november door de Kamer wordt behandeld, 33 miljoen extra uitgetrokken voor het HBO. Dit geld is bedoeld als compensatie voor de groeiende aantallen studenten.