`Fondsen moeten niet oppotten'

De Consumentenbond vindt dat fondsenwervers voor goede doelen geen geld moeten oppotten. Het eigen vermogen van fondsenwervende instellingen mag van de Consumentenbond niet hoger zijn dan maximaal eenmaal de jaaruitgave van het fonds.

Dat zegt woordvoerder Sicco Louw van de Consumentenbond. De Consumentenbond reageert daarmee op de forse stijging van het eigen vermogen bij een aantal goede-doeleninstellingen. Die stijging is mede het gevolg van het gunstige beursklimaat en de groei in het aantal legaten.

,,Het lijkt ons een gezond uitgangspunt dat goede-doelenorganisaties een eigen vermogen hebben waarmee ze nog een jaar vooruit kunnen als de inkomsten onverhoeds komen te vervallen'', aldus Louw. ,,Maar de organisaties moeten niet nóg meer vermogen aanhouden. Uitgangspunt is dat het geld zo snel mogelijk besteed wordt aan het goede doel waarvoor het is verzameld.''

De Consumentenbond gaat niet zo ver dat ze het publiek ontraadt om geld te geven aan goede-doelenorganisaties met een groot eigen vermogen. Volgens de Consumentenbond hebben fondsenwervende instellingen met een groot eigen vermogen ,,een imagoprobleem''. Want waarom zou het publiek nog langer iets aan een goed doel geven als de organisatie in kwestie al vele miljoenen guldens ongebruikt op de bank en de beurs heeft staan?

De brancheorganisatie VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) onderkent het probleem. De VFI gaat volgens haar voorzitter Klaas van de Poll bekijken of de hoogte van het eigen vermogen van fondsenwervers ,,aan bepaalde criteria'' gebonden moet worden.

    • Geert van Asbeck