EZ: meer tanken langs kleine wegen

Het aantal benzinepompen op het zogenoemde onderliggende wegennet (niet-rijkswegen) mag worden uitgebreid. Eerder al ging het kabinet akkoord met een uitbreiding van het aantal pompstations langs de rijkswegen.

Dat staat in een nog vertrouwelijk rapport van een marktwerkings-werkgroep van Economische Zaken (EZ). In het rapport, dat waarschijnlijk vrijdag in de ministerraad behandeld wordt, staan aanbevelingen hoe de concurrentie op de benzinemarkt te vergroten.

Met meer benzinepompen langs de wegen zal de benzineprijs dalen, zo luidt de redenering van de werkgroep. De ambtenaren verwachten op basis van hun voorstellen een prijsvoordeel van ongeveer honderd gulden per jaar voor de consument. Nieuwe toetreders zullen de vermeende prijsafspraken tussen de vier grote spelers (Shell, Esso, Texaco en BP/Mobil) op de benzinemarkt onder druk zetten. De winst kan volgens EZ vooral gehaald worden uit de zogenoemde distributiemarge die nu de prijs opdrijft.

In het rapport, `Een concurrerende benzinemarkt dicht bij huis', stelt de werkgroep voor branchevreemde sectoren als supermarkten en bouwmarkten benzine te laten verkopen, meer onbemande stations toe te staan (benzine-automaten) en pompstations niet meer te verplichten het hele assortiment aan benzine- en dieselsoorten te voeren. Ook wordt voorgesteld de huidige grote marktspelers beperkte toegang te verschaffen tot eventuele nieuwe locaties in gemeenten. Voor het onderliggende wegennet zullen deze zaken op gemeentelijk en provinciaal niveau geregeld moeten worden.

Op verzoek van de Kamer behandelt het kabinet vrijdag zowel de toetreding tot de rijkswegen als de uitbreiding van het aantal pompen langs de secundaire wegen. Die twee kunnen niet los van elkaar worden gezien, omdat het vrijgeven van alleen de rijkswegen negatieve inkomenseffecten voor de kleinere pomphouders in het land zou betekenen.

De vergroting van de concurrentie op het rijkswegennet heeft al veel discussie opgeleverd. Pomphouders mogen binnenkort langs de snelwegen reclame gaan maken voor hun producten. Vooral de methode van het zogenoemde asymmetrisch veilen, waarbij de grote marktspelers minder kans maken op een nieuwe locatie dan nieuwe toetreders, was de oliemaatschappijen een doorn in het oog. Ook was nog niet duidelijk of de Europese Commissie het asymmetrisch veilen zou goedkeuren, omdat dit in strijd kan zijn met het mededingingsrecht. In samenspraak met EZ zoeken de oliemaatschappijen nog naar een oplossing voor dit probleem om zo de Brusselse regels te omzeilen. Tot nu toe hebben enkele wegrestaurantketens zich gemeld als potentiële nieuwe aanbieders van benzine.