Een land met zeer ernstige problemen

Pakistan, ingeklemd tussen Afghanistan en India, is met 140 miljoen inwoners een van de tien volkrijkste landen in de wereld. Het wordt geconfronteerd met tal van zeer ernstige problemen.

Economie: Pakistans economie is op katoen gebaseerd. Het jaarlijks inkomen per hoofd van de bevolking beloopt niet meer dan 470 dollar. De inflatie blijft stijgen, evenals de staatsschuld. Internationale handelssancties die zijn afgekondigd na de kernproeven van vorig jaar, hebben de economische problemen nog verergerd.

Sinds de leningen van de internationale monetaire fondsen werden opgeschort, is het land nagenoeg failliet; een reddingsoperatie van het IMF, vorig jaar, werd deze zomer opgeschort omdat de nu afgezette premier Nawaz Sharif er niet in slaagde een einde te maken aan de financiële puinhoop in Islamabad. Belastingbetalers zijn nog steeds een uitzondering in Pakistan; staatsbanken gaan failliet omdat leningen niet worden terugbetaald.

Sociale situatie: de bevolkingsdruk gecombineerd met de grote armoede creëert massale ellende. Veel kinderen gaan nooit naar school of naar een arts. Zo'n 70 procent van de bevolking is analfabeet; van de vrouwen 85 procent. De bevolkingsgroei bedraagt 3 procent op jaarbasis, en is daarmee een van de hoogste in de wereld. Het aantal moorden is naar verhouding extreem hoog. Dat heeft te maken met een ernstig drugsprobleem – als buurland van de grootste drugsproducenten ter wereld, Afghanistan – en met het feit dat de tribale wet van kracht is in de stammengebieden langs de westelijke grens.

Defensie: met een permanent acuut grensconflict over Kashmir met het grote buurland India, dat al tot twee oorlogen heeft geleid, acht Pakistan het noodzakelijk een derde van zijn begroting aan defensie te spenderen. Het beantwoordde vorig jaar Indiase kernproeven met eigen tests.

Godsdienst: van de bevolking is 95 procent moslim, van wie 85 procent sunniet en 15 procent shi'iet. Wrijvingen tussen beide groepen eisen talrijke slachtoffers.