Belgisch budgettekort naar één procent

Het tekort op de begroting daalt in België volgend jaar tot 1 procent van het bruto nationaal product. België komt daarmee ondanks de dioxinecrisis dichtbij de Europese begrotingsnormen, die voorschrijven dat begrotingen van de lidstaten structureel in balans zijn.

Daarnaast trekt de regering-Verhofstadt 50 miljard frank (2,75 miljard gulden) uit voor nieuwe uitgaven en lastenverlichting. Van dit bedrag moet de regering ook een aanzienlijk deel van de rekening voor de dioxinecrisis betalen. Deze rekening bedraagt 15 tot 20 miljard frank.

Premier Verhofstadt sprak gisteren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van een ,,voorzichtige, orthodoxe, maar toch ook ambitieuze begroting''. Met zijn eerste begroting wil de liberale regeringsleider België de mogelijkheid geven een begin te maken met een nieuwe politieke cultuur.

De regering trekt volgend jaar 8 miljard frank uit voor openbaar vervoer in en rond Brussel. Daarmee wil Verhofstadt de mokkende groene coalitiepartners tegemoet komen. Daarnaast gaat 3,5 miljard frank naar een verhoging van de staatspensioenen. De lastenverlichting behelst onder meer een verlaging van de loonlasten met gemiddeld 32.000 frank per werknemer per jaar. Deze maatregel gaat per 1 april in. (ANP)