Website

Er is een nieuwe manier om het Internet te verkennen. De meeste search-engines speuren naar de ingetikte zoektermen. Oingo pakt het anders aan door na te denken over wat er met de ingevoerde opdracht allemaal bedoeld zou kunnen worden. De zoekmachine gebruikt daarvoor synoniemen en alternatieve woordbetekenissen. De zoekresultaten worden dan ingedeeld naar de verschillende interpretaties die aan de zoekopdracht gegeven zijn. (www.oingo.com)