Ultrarechts geeft geld aan comité

Het actiecomité `acz nee' in Kollumerland heeft financiële steun gekregen van enkele leden van de extreem rechtse Nieuwe Nederlandse Partij (NNP). Dit verklaart een woordvoerder van de NNP, Henk Sybrandy uit Leeuwarden. Individuele leden uit Kollum en omstreken zouden het comité geld hebben gegeven, overigens zonder dat ze zich als zodanig bekendmaakten.

Woordvoerster Hilly Veenstra van het actiecomité ontkent dat het financieel is ondersteund door de NNP. Zij distantieert zich van de partij, waar in Friesland een aantal voormalige leden van het Nederlands Blok lid van is. Het comité zegt geen ,,geweld of racisme'' voor te staan en sluit de door de NNP beoogde samenwerking uit.

Volgens het comité, dat zijn naam heeft gewijzigd in `actiecomité Kollum en omstreken' kan ,,escalatie'' in Kollum alleen worden voorkomen door een bindend referendum over nieuwbouw van een permanent asielzoekerscentrum (azc) te houden. ,,Men voorkomt hiermee dat de discussie op straat wordt uitgevochten.''

Een informatieavond over een permanent azc in Kollum, afgelopen donderdag, liep volkomen uit de hand. Kollum is verdeeld over de nieuwbouw nadat bekend werd dat een bewoner van het azc verdacht wordt van de moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra. De man, die een dag na de moord verdween, is nog steeds spoorloos.

Het comité doet een dringend beroep op de plaatselijke overheid , ,,omwille van de eenheid en democratie in de gemeenschap en het ontbreken van een draagvlak voor een permanent azc'' gehoor te geven aan het verzoek geen azc toe te staan.