`Rapport Spar aangepast'

Het rapport over het declaratiegedrag van B en W van Middelburg is op verzoek van burgemeester mr. B. Spar van der Hoek door de accountant van de gemeente aangepast in zijn voordeel. Dat meldt de AbvaKabo die zich zegt te baseren op een klokkenluider in de ambtelijke organisatie. De bond pleit voor een onafhankelijk onderzoek.

Uit de bevindingen van huisaccountant Deloitte & Touche bleek dat de burgemeester voor enkele duizenden guldens ten onrechte gedeclareerd had. In de eindversie van het rapport wordt de verantwoordelijkheid hiervoor deels in handen gelegd van ambtenaren. AbvaKabo regiobestuurder Th. Jacobs: ,,De accountant neemt verklaringen van de burgemeester kritiekloos over, zonder de betrokken ambtenaren te horen.''

In het rapport wordt gemeld dat ambtenaren kosten voor werkbesprekingen niet ,,als zodanig'' hebben herkend of verantwoordelijk zijn voor een onjuiste verrekening van lunch- en dinerkosten van Spar van der Hoek. Het in rekening brengen van privé-aankopen door de burgemeester op een dienstreis in Japan zou ook een fout zijn van een ambtenaar. De aankoop is ,,blijkbaar ten onrechte niet onderkend''. Dat Spar van der Hoek ten onrechte 2.601 gulden in- en uitpakkosten voor zijn verhuizing ontving is, schrijft de accountant, ,,overigens buiten de burgemeester om geregeld''.

Het gebruik van taxi's voor privé-doeleinden door Spar wordt in een geval toegeschreven aan een besluit van het hoofd voorlichting. Jacobs: ,,De accountant heeft ook hier de mening van de burgemeester gekopieerd, zonder de inmiddels vertrokken voorlichter te horen. Die ontkent Spars versie.''

AbvaKabo begrijpt niet waarom de raad ingestemd heeft met inschakeling van de huisaccountant. Jacobs: ,,Ambtenaren worden er op aangesproken als ze vier gulden teveel declareren. Mag een burgemeester die ten onrechte duizenden guldens geïnd heeft dan zo gemakkelijk wegkomen?''

    • Joep Dohmen En
    • Koen Greven