Parretti werkte via Nederland

De voormalige Credit Lyonnais Bank Nederland staat centraal in het grootste financiële schandaal in Hollywood. Ook De Nederlandsche Bank ligt onder vuur.

Na jaren van voorbereidend onderzoek, gespreid over een groot aantal landen heeft de Amerikaanse justitie in Los Angeles besloten over te gaan tot vervolging van wat wordt gezien als het grootste financiële schandaal in Hollywood. Centraal staat daarbij de kredietverlening voor miljarden dollars door Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN). De bank, voorheen bekend als Slavenburgs Bank en inmiddels overgenomen door De Generale Bank, was tot begin jaren tachtig verreweg de grootste financier van onafhankelijk filmproducenten in de Amerikaanse filmindustrie. Het imperium van de Nederlandse filmkredieten stortte evenwel in elkaar met de overneming van de wankele filmstudio MGM eind 1990. Nadat de top van CLBN bij herhaling had verklaard niet rechtstreeks betrokken te zijn bij de overneming, bleek de 1,3 miljard dollar die de filmstudio kostte vrijwel geheel te zijn gefinancierd vanuit Nederland.

Bij de financiering van de Italiaanse zakenlieden Parretti en Fiorini door CLBN werd op ruime schaal, gespreid over verschillende landen geld weggesluisd via een uiterst complex netwerk van houdstermaatschappijen. Parretti werd begin dit jaar door de Franse justitie bij verstek veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens fraude in een van de vele kwesties rond de financiering. Twee jaar geleden veroordeelde een rechtbank in Los Angeles hem tot het terugbetalen van 1,5 miljard dollar aan de Franse bank. Fiorini werd in 1995 door een Zwitserse rechtbank veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude, nadat de door CLBN gefinancierde houdstermaatschappij Sasea in Geneve onder een miljardenschuld bezweek, verreweg het grootste bankroet in de Zwitserse geschiedenis. Beide Italianen waren de afgelopen jaren weer op vrije voeten in Italië.

De vervolging van de fraude in de kredietverstrekking door CLBN bleek de afgelopen jaren in grote mate belemmerd door het sterk internationale vertakkingen in de zaak en de vaak uiterst complexe financieringconstructies. Nadat al eerder de Amerikaanse beurscommissie SEC een onderzoek had verricht naar de Nederlandse filmkredieten, besloot de Amerikaanse justitie in Los Angeles over te gaan tot een breed opgezet internationaal onderzoek in de kwestie. De aandacht lijkt zich daarbij vooral te richten op de overneming van de filmmaatschappij Cannon in de jaren tachtig, de verkoop-transaktie van bioscoopketens in Nederland en Groot-Brittannië en de overneming van MGM.

In het onderzoek werden vier internationale verzoeken tot rechtshulp gedaan, waar onder in Nederland. Betrokkenen bij het onderzoek in Nederland wijzen op de aanzienlijke ergernis bij de Amerikaanse justitie over de houding van De Nederlandsche Bank, die als ,,totaal oncoöperatief'' wordt beschreven. Een aantal documenten van de Nederlandse toezichthouder zijn terug te vinden in openbare rechtsstukken, waaronder een brandbrief van de huidige president Wellink, waarin deze zijn zorg uitspreekt over het volkomen uit de hand lopen van de kredietverstrekkingen. Niettemin weigerde De Nederlandsche Bank stelselmatig opgevraagde informatie te verstrekken met een beroep op zijn geheimhoudingsplicht zoals deze is vastgelegd in de Wet Toezicht Kredietwezen. Een woordvoerder van de bank verklaarde vanochtend dat daarbij strikt aan De Nederlandsche Bank is voorbehouden welke informatie aan derden kan worden vrijgegeven. Met name gegevens die de reputatie van een bank kunnen aantasten worden niet vrijgegeven, aldus de woordvoerder, die voorts wees op het vertrouwelijk karakter van de toezichtsfunctie.

De Amerikaanse justitie in Los Angeles zal naar verwachting vandaag of morgen met een nadere toelichting op het juridische onderzoek komen. Naar verwachting zal dan ook bekend worden gemaakt wie voor vervolging in aanmerking komen. Tijdens onderzoeken naar de filmfinanciering door CLBN, ondermeer in het Franse parlement, werd bij herhaling het vermoeden uitgesproken dat de massale financiering alleen mogelijk is geweest doordat ook binnen de Nederlandse bank en diens Franse houdstermaatschappij meegewerkt is aan de frauduleuze opzet van de kredietverstrekkingen.

    • Steven Adolf