Nieuwe Effenaar niet van de baan

B en W van Eindhoven houden vast aan nieuwbouw voor cultureel centrum De Effenaar. Het college doet zelf echter geen concreet voorstel, maar laat het aan de gemeenteraad over om eerst voorwaarden vast te stellen waaraan die nieuwbouw moet voldoen. Wethouder N. van der Spek heeft dat maandag meegedeeld.

Enkele maanden geleden kwam het college wel met een uitgewerkt voorstel, compleet met een kostenraming die uitkwam op 20 miljoen gulden. Een meerderheid van de raad weigerde daar toen mee instemmen omdat er nog te veel onduidelijkheden waren. (ANP)